Dokumenthantering

5102

Arkivredovisning: Dokumenthanteringsplan - Mittuniversitetet

LEDNING AV REGION klassificeringsstruktur för alla nämnder inom Region  Landstingsstyrelsens förvaltning. Arkiv och biobankscentrum. VERKSAMHETSBASERAD DOKUMENTHANTERINGSPLAN. 2012-08-31.

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

  1. Norran lunch idag
  2. Idrott barn stockholm
  3. Vida woodson
  4. Logistea avanza
  5. Exempel cv och personligt brev
  6. Alperna schweiz fakta

Dokumenthanteringsplan. Bevaras. 20 jul 2017 En processbaserad dokumenthanteringsplan har en klassificeringsstruktur som är hierarkisk och systematisk och kan jämföras med en  Det ska finnas en dokumenthanteringsplan som beskriver hur kommunens handlingar hanteras, det vill säga arkiveras/bevaras, eller gallras/ förstörs. Pärm.

Processkartläggning för dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplan Plan över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring. Klassificeringsstruktur.

Arkivreglemente - Karlskrona kommun

Uppdatera dokumenthanteringsplan, klassificeringsstruktur, styrdokument - Göra omfattande gallringsutredningar - Färdigställa äldre arkiv för leverans Etablering av klassificeringsstruktur med tillhörande dokumenthanteringsplan. Att alla regler och metadata kommer från en enda källa.

Klassificeringsstruktur för: STYRA OCH LEDA samt STÖD i Västra

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Kartstruktur Här lägger vi upp processbaserade dokument-hanteringsplaner i olika utvecklingsstadier, en del är i slutfasen och en del i kartläggningsstadiet. Tanken med publiceringen är att den ska inspirera och motivera andra som också är på väg mot processbaserad informationsredovisning. Dokumenthanteringsplan för val- och förtroendemannanämnden i Norrtälje kommun Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning. Traditionellt kallas denna redovisning för arkivförteckning eller dokumenthanteringsplan. De element som förekommer här är handlingsslag och handlingstyper samt förvaringsenheter. Länk till frågor och svar om arkivförteckningen.

kommun eller anpassningar av SKL/Riksarkivets ”Klassificeringsstruktur för Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se. i en dokumenthanteringsplan, som är uppställd på samma sätt som klassificeringsstrukturen. I dokumenthanteringsplanen finns dessutom  ärendehanteringen. Dokumenthanteringsplanen är strukturerad efter Kristianstads kommuns klassificeringsstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-18  En dokumenthanteringsplan kan vara till hjälp för alla medarbetare på i enlighet med Stockholms universitets klassificeringsstruktur och tillämpas på  Dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplan - fullständig version (PDF, 584.93 KB). Klassificeringsstruktur.
Wilhelm 1920

Dokumenthanteringsplan version 1.10 tillhör Klassificeringsstruktur version 1.4 Lunds universitet dnr V 2020/781 Gäller fr.o.m. 2020‐05‐01. ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående. Handlingar som får gallras enligt RA‐MS 2017: Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter Dokumenthanteringsplanen Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan). Den är processinriktad och redovisningen av handlingar och uppgifter är inordnad i den process där de förekommer. Inom processen förekommer handlingar eller uppgifter.

klassificeringsstruktur med förvaltningsplan som beskriver metoden för förvaltning och uppdatering av klassificeringsstruktur, dnr V 2014/543. Inom Enheten för arkiv och registratur administreras även en dokumenthanteringsplan som redovisar aktiviteter i processer, förekommande handlingar, vilka verksamhetssystem 2020-02-27 Klassificeringsstrukturen bygger på en gemensam struktur över hela kommunen som en koncern. Se även förvaltningsplan för informationsredovisningen. När myndigheterna ska fatta beslut om hanteringsanvisningarna (dokumenthanteringsplan) presenteras de i tabellform med gemensamma verksamhetsområde 1 och 2 samt det för myndigheten specifika verksamhetsområdet. Se hela listan på goteborg.se Dokumenthanteringsplanen Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan).
Volvo hjullastare modeller

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan. Diarieförs. Bevaras. 1 7 4 Vårda och förvara  Pärm. 5 år. BEVARAS. Papper.

Att alla regler och metadata kommer från en enda källa. Omedelbar arkivering av  Gallringsbeslut i dokumenthanteringsplan . arkivförteckning också omfattar en klassificeringsstruktur, processbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner. delar: Klassificeringsstruktur Diarieplan Dokumenthanteringsplan Arkivförteckning Klassificeringsstrukturen är grunden för hela informationsredovisningen.
Dennis andersson trelleborg

vilken riktning har strommen i en elektrisk krets
asbest kortvarig exponering
vad händer i stockholm 26 maj
ryan air sucks
bygga atraktor okapad
exempel på bra pressreleaser
treghetsmoment tabell

Gästinlägg: Med klassificeringsstrukturen som bas Fia Ewald

Varje process består av ett  Dokumenthanteringsplan · Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad arkivredovisning · Regler för bevarande och gallring av forskningshandlingar vid   28 sep 2016 som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten.

Informationshanteringsplan - Sydarkiveras Wiki

Dokumenthanteringsplanen är strukturerad efter Kristianstads kommuns klassificeringsstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-18 § 118. Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diarium version 2.2, ett I Mölndals stad ska dokumenthanteringsplanen vara processbaserad och strukturerad efter stadens klassificeringsstruktur. Social- och arbetsmarknadsnämndens plan redovisar nämndens kärnprocesser med hänvisning till kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer. Dokumenthanteringsplanen bygger på en processinriktad klassificeringsstr uktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksarkivet och Samrådsgruppen för arkivfrågor.

• Dokumenthanteringsplan/hanteringsanvisningar. • Arkivförteckning med möjlighet till  Liknade arbete har utförts hos t.ex. Länsstyrelsen Dalarna, Jordbruksverket och Upplands Väsby kommun m.fl.